Kako se može vidjeti na karti ispod, vila "Gabi" se nalazi pored ski staze, tj u blizini skaonice.

gabimapa

rentskidoo

 

rentajeep

 

rentabike

 

rentski